Osnovni koraci za izvoz prehrambenih artikala

Prije stavljanja prehrambenih artikala na tržište EU-a morate osigurati da vaši proizvodi ispunjavaju zahtjeve EU-a kako bi garantirali zaštitu zdravlja ljudi, životinja, okoliša i prava