Uspješno izvršena edukacija na temu: “Siguran rada sa hranom” ,za uposlenike firme Management Group doo

Facebook
Twitter
Email

Sigurnost hrane podrazumijeva sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu duž cjelokupnog lanca prehrane „od polja do stola“ koji uključuje proizvodnju, preradu i skladištenje hrane, te transport i stavljanje na tržište.

Svim uposlenicima ukazano je na postupke pravilnog čišćenja, održavanje higijene objekta, dezinfekcije radnih površina,održavanja lične higijene, bitnosti ažurnog popunjavanje evidencijskih lista, rukovanje sa hranom na siguran način, kao i o značaju pridržavanja internih procedura i blagovremene prijave grešaka“ – kazao je Mr. Amar Ibrulj, generalni menadžer Economic Advisor-a koji je bio voditelj ove edukacije.

Svi učesnici na kraju edukacije su dobili certifikat.