Postani uspješan privrednik!

Naša rješenja se kreću od pružanja individualnih savjeta, do postajanja partnera koji upravlja cijelim procesom “Sigurnog poslovanja”

naša priča

O Nama

Economic Advisor je stručni  partner menadžmenta svih privrednih subjekata. Istražujemo zakonsku regulativu i svoje znanje prenosimo na privrednike, koji imaju samo jednu obavezu implementirati ga u svoje poslovanje.

Preispitujemo stvari poput: Da li je Vaš rada usklađen sa zakonskom regulativom? Da li uposlenici poznaju prekršajne odredbe? Da li su uposlenici dovoljno educirani? Koja je kompetencija potrebna u razgovoru sa inspektorima? Je li ovo najbolji izbor za zadatak ili vam se ta osoba sviđa?

Nezavisni smo s pristupom cijelom tržištu savjetovanja. Imamo provjerene poslovne partnere iz svih uslužnih djelatnosti.

Kod privrednika djelujemo lojalno, ispravno, provjereno i tačno. Usklađujemo nivo vještina svakog savjetnika sa projektom zasnovanim na kombinaciji znanja, vještina, sposobnosti i motivacionih faktora.

Izazivamo – ali uvijek na konstruktivan i pozitivan način.

Željni. Profesionalni. Oprezni. Preventivci.

Preoblikovanje načina modernog savjetovanja na kojem se profesionalci angažuju.

Misija

Neprestano izazivamo sebe, svoje klijente, dobavljače i konsultante. Skromni smo, ali nikada zadovoljni. Zakonska regulative za privrednike nam diktira kako i gdje ćemo raditi u budućnosti.

Vizija

Svakodnevno izučavamo zakonske regulative i standarde, inspekcijske nadzore, tihe istine i ljudska uvjerenja. Omogućavamo pojedincima i organizacijama da ostvare svoj puni potencijal.

Vrijednosti

Energični smo i dinamični i osiguravamo da se stvari dogode. Potpuno smo angažirani i predani. Govorimo istinu i uvijek smo spremni i na vrijeme. Pozivamo vas i osiguravamo kvalitet u svemu što radimo. Spremni smo, fleksibilni i orijentirani na rješenja. S nama je lako raditi i trenutno smo prisutni.

Naši partneri i reference

Ponosni smo na ostvarena partnerstva

NAŠE USLUGE

 • Uspostavljanje dobre higijenske prakse pri rukovanju hrane i higijensko obavljanje svih poslova.
 • Uspostavljanje općih i specifičnih uslova higijene.
 • Uspostavljanje preventivnog plana samokontrole shodno principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka-HACCP sistem.
 • Izrada plana samokontrole, plana čišćenja, plana rukovanja sa otpadom, plana kontrole štetnika i plana uzrokovanja hrane i vode.
 • Izrada proizvođačkih specifikacija za proizvode.
 • Izrada normativa.
 • Izrada deklaracija sa alergen informacijama.
 • Izračunavanje energetske i nutritivne vrijednosti proizvoda.
 • Izrada prodajnih kartica sa alergen informacijama.
 • Edukacija uposlenika iz oblasti higijene prehrambenih proizvoda.
 • Opća kontrola prometa životnih namirnica i predmeta opće upotrebe.
 • Pomoć kod izvršenja upravne mjere koju je naredio inspektor.
 • Uspostava sistema sigurnog poslovanja sa hranom.
 • Osposobljavanje menadžera za upravljanje poslom u kriznim momentima i razgovor sa inspekcijskim organima.
 • Izrada procedura poslovanja sa namirnicama životinjskog porijekla i pomoć oko registracije objekta kod nadležnih Ministarstava uključujući i registraciju izvoznog objekta.
 • Organizacija stručnih skupova, panel diskusija, konferencija kao i promotivnih skupova.
 • Usklađivanje poslovanja shodno pozitivnoj zakonskoj regulativi i lojalno izvještavanje direktora privrednog subjekta.
 • Uspostava stručne i pravne pomoći prilikom registracije objekta i pronalazak priznatih dobavljača za obavljanje poslova nametnutih zakonskom regulativom.
 • Kontrola poslovanja certifikacijskih i konsultantskih kuća iz domena međunarodno priznatih standarda.
 • Primjena međunarodno priznatih standarda u Vašoj firmi.
 • Detekcija i kontrola štetnika, stručna pomoć prilikom rješavanja problema.
 • Savjetovanje iz domena zaštite od požara i zaštite na radu.

Želite konsultacije ili prijaviti se na seminar?

OD "Economic Advisor" Sarajevo
Bolnička 9, 71000 Sarajevo
FBiH, Bosna i Hercegovina
Mob: +387 62 877 121
Email: economicadvisorbih@gmail.com
RADNO VRIJEME: Vaš savjetnik je uvijek dostupan!