Danas za uposlenike Eurofarma- Centar poliklinika održana je edukacija na temu: “Upravljanje dokumentacijom i organizacija rada”

Facebook
Twitter
Email

Cilj ove edukacije je da se zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima ukaže na bitne zakonske obaveze, kroz primjenu strukovnih vještina, a s ciljem osiguranja zakonskog rada u zdravom i sigurnom ambijentu.

Također, cilj je naučiti zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike o osnovnim sanitarno-higijenskim principima koji su preduslov zdravog ambijenta, te ukazati na vrstu, sadržaj i način vođenja zakonski propisanih evidencija u oblasti zdravstva, kao i način, sadržaj i vrstu vođenja obavezne medicinske dokumentacije kako pisane tako i elektronske.

Predavači današnje edukacije su Mr. Sci. Nedeljka Šljivo, dipl. ing. MLD i Mr. Sci. Jasmina Hrnjica Bajramović.