Uspješno provedena edukacija uposlenika firme Dostava Ceger d.o.o.Sarajevo iz oblasti sigurnog poslovanja sa hranom

Facebook
Twitter
Email

Za uposlenike kompanije „Dostava Ceger“ d.o.o. 21.9.2021. godine održana je edukacija u okviru koje je istaknuta važnost sigurnog poslovanja sa hranom. Uposlenicima je ukazano na osnovna načela HACCP sistema, higijenskog poslovanja sa hranom, održavanje higijene transportnog vozila i transportne torbe. Cilj edukacije je bio pružanje korisnih informacija o važnosti sigurnog poslovanja sa hranom kako bi potrošači imali što sigurniji proizvod.

Vozačima i osoblju koji su angažovani na dostavi hrane u firmi Dostava Ceger d.o.o. pružene su informacije o uticaju prijevoza na sigurnost hrane. Ukazano je na postupke pravilnog čišćenja, dezinfekcije vozila i transportne torbe, rukovanje sa upakovanom hranom, kao i o značaju pridržavanja uputstava i blagovremene prijave grešaka“ – kazao je mr. Amar Ibrulj, generalni menadžer Economic Advisor-a koji je bio voditelj ove edukacije.