Da li ste znali da je HACCP sistem zakonska obaveza svih koji rade sa hranom, a kaznena odredba iznosi i do 25.000 KM?

Facebook
Twitter
Email

Prema Zakonu o hrani (Službeni glasnik BiH, 50/04) Subjekat u poslovanju s hranom (SPH) je fizičko ili pravno lice, registrovano za obavljanje određenih djelatnosti vezanih uz poslovanje s hranom, odgovorno je da obezbijedi nesmetano sprovođenje odredbi propisa o hrani unutar poslovanja kojim upravlja. Svi SPH imaju obavezu uspostaviti sistem samokontrole zasnovan na principu procijene rizika i uspostave kontrole kritičnih kontrolnih tačaka (KKT) i/ili nadzora nad kritičnim tačkama (KT). Međunarodno priznat sistem zasnovan na navednim pricipima jeste HACCP (Hazard Analaysis Critical Control Point).

Potrošači imaju pravo da zahtjevaju od proizvođača zdravstveno sigurnu hranu bez obzira da li je kupuju u malom, srednjem ili velikom preduzeću. Primjena HACCP sistema u kombinaciji sa dobrom proizvođačkom praksom (DPP) i dobrom higijenskom praksom (DHP)  u okviru SPH predstavlja značajan korak u zaštiti javnog zdravlja, naročito onih malih, srednjih i velikih preduzeća.
Prema naprijed navedenom Zakonu o hrani „Subjekti u poslovanju s hranom moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, osim na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu sa načelima HACCP-a“. To praktično znači da je uvođenje i održavanje HACCP sistema obaveza svih koji rade s hranom.

Economic Advisor, pruža sljedeće usluge:

✅ Snimak i analiza stanja objekta,
✅ Edukacije iz oblasti HACCP sistema,
✅ Implementacija HACCP-a u objektu (izrada diagrama toka, opis proizvoda i određivanje kritičnih kontrolnih tačaka (KKT) i/ili kontrolnih tačaka (KT), korektivni postupci),
✅ Revizija postojećih sistema sigurnosti hrane,
✅ Pomoć u izradi dokumenata, zapisa i evidencija neophodnih za funkcionisanje HACCP sistema,
✅ Verifikacija HACCP sistema.

Rezervišite termin Vašeg savjetnika!

Javite nam se putem kontakt forme na: economicadvisor.ba ili
direktno na broj mob +387 62 877 121 ili na viber +387 62 877 121