Edukacija uposlenika D-Inženjering d.o.o. o sigurnom poslovanju s hranom

Facebook
Twitter
Email

Za uposlenike kompanije D-Inženjering d.o.o. u čijem se sastavu nalaze poslovnice Mrvica, Mrvica Old Town, Mrvica Factory i Mrvica Chees Factory 19.02.2022. godine održana je edukacija u okviru koje je istaknuta važnost sigurnog poslovanja sa hranom.

Teme edukacije su izabrane iz Interne procedure za obuku uposlenika i to:

  1. Rukovanje hranom na siguran način;
  2. Kontaminacija i termička obrada hrane;
  3. Dobra ugostiteljska praksa;
  4. Rukovanje sa sirovinama;
  5. Pružanje informacija potrošačima o hrani;
  6. Aktuelna problematka iz oblasti veterinarskog – javnog zdravstva i sigurnosti hrane;
  7. Organizacija i provedba službenih kontrola;
  8. Sljedivost;
  9. Izvori opasnosti u namirnicama životinjskog porijekla;
  10. Samokontrola i prateće evidencije.

Cilj edukacije je bio pružanje korisnih informacija o važnosti sigurnog poslovanja sa hranom kako bi potrošači imali što sigurniji proizvod.

„Svim uposlenicima ukazano je na postupke pravilnog čišćenja, održavanje higijene objekta, dezinfekcije radnih površina,održavanja lične higijene, bitnosti ažurnog popunjavanja evidencijskih lista, rukovanje sa hranom na siguran način, kao i o značaju pridržavanja internih procedura i blagovremene prijave grešaka“ – kazao je Mr. Amar Ibrulj, generalni menadžer Economic Advisor-a koji je bio voditelj ove edukacije.