Da li Vašoj firmi treba savjetodavna pomoć za određeni period?

Facebook
Twitter
Email

Ponekad nam je potrebna dodatna pomoć samo za određeni vremenski period. U takvim situacijama savjetnik vašoj firmi bi mogao savršeno odgovarati. Angažovanjem savjetnika skraćuje se vrijeme potrebno za rješavanje tehničkih pitanja pitanja zapošljavanja. Dakle, jednostavno, kada prestane potreba za dodatnom pomoći, prestaje i zadatak savjetnika. Savjetnici su takođe odlični za projekat koji zahtijeva posebne vještine koje inače nisu dostupne u firmi.

Specijalističke kompetencije

Prednost savjetnika je što možete brzo i jednostavno steći stručne kompetencije koje su potrebne vašoj firmi. To može biti u obliku nove vrste tehnologije ili samo ako vam je potrebna pomoć na privremeno razdoblje. Može biti jako teško uspjeti zaposliti nekoga s dugim radnim iskustvom i odgovarajućim vještinama. Tada je mnogo lakše dobiti odgovarajućeg stručnjaka putem savjetnika, posebno ako je posao potreban samo na privremeno razdoblje.

Mnogo vještina u cijeloj zemlji

Bez obzira gdje se vaša kompanija nalazi, postoje dobre mogućnosti da pronađete pravog Savjetnika. Našim savjetovanima pomažemo kompanijama u pronalaženju, usklađivanju i odabiru. Kada imate potrebu za individualnim savjetnikom, Economic Advisor će vam pomoći da dobijete one sa pravim vještinama po pravoj cijeni.

Usluge Economic Advisora

1. Uspostavljanje dobre higijenske prakse pri rukovanju hrane i higijensko obavljanje svih poslova.
2. Uspostavljanje općih i specifičnih uslova higijene.
3. Uspostavljanje preventivnog plana samokontrole shodno principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka-HACCP sistem.
4. Izrada plana samokontrole, plana čišćenja, plana rukovanja sa otpadom, plana kontrole štetnika i plana uzrokovanja hrane i vode.
5. Izrada proizvođačkih specifikacija za proizvode.
6. Izrada normativa.
7. Izrada deklaracija sa alergen informacijama.
8. Izračunavanje energetske i nutritivne vrijednosti proizvoda.
9. Izrada prodajnih kartica sa alergen informacijama.
10. Edukacija uposlenika iz oblasti higijene prehrambenih proizvoda.
11. Opća kontrola prometa životnih namirnica i predmeta opće upotrebe.
12. Pomoć kod izvršenja upravne mjere koju je naredio inspektor.
13. Uspostava sistema sigurnog poslovanja sa hranom.
14. Osposobljavanje menadžera za upravljanje poslom u kriznim momentima i razgovor sa inspekcijskim organima.
15. Izrada procedura poslovanja sa namirnicama životinjskog porijekla i pomoć oko registracije objekta kod nadležnih Ministarstava uključujući i registraciju izvoznog objekta.
16. Organizacija stručnih skupova, panel diskusija, konferencija kao i promotivnih skupova.
17. Usklađivanje poslovanja shodno pozitivnoj zakonskoj regulativi i lojalno izvještavanje direktora privrednog subjekta.
18. Uspostava stručne i pravne pomoći prilikom registracije objekta i pronalazak priznatih dobavljača za obavljanje poslova nametnuti zakonskom regulativom.
19. Kontrola poslovanja certifikacijskih i konsultantskih kuća iz domena međunarodno priznatih standarda.
20. Primjena međunarodno priznatih standarda u Vašoj firmi.
21. Detekcija i kontrola štetnika, stručna pomoć prilikom rješavanja problema.
22. Savjetovanje iz domena zaštite od požara i zaštite na radu.

Za dodatna pitanja kontaktirajte Amar Ibrulja, generalnog menadžera
economicadvisorbih@gmail.com