U Predškolskoj ustanovi Kids Land uspješno implementiran sistem sigurnog poslovanja sa hranom.

Facebook
Twitter
Email

Sigurnost hrane podrazumijeva sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu duž cjelokupnog lanca prehrane „od polja do stola“, koji uključuje proizvodnju, preradu i skladištenje hrane, te transport i usluživanje hrane.

Cilj i svrha obveze Predškolske ustanove Kids Land je da uvedu i održavaju HACCP sustav i osiguraju zdravstvenu ispravnu hranu, a što uključuje i prevenciju zaraznih bolesti prenosivih hranom u opsegu i djelokrugu svoga rada.

Savjetovanjem, edukacijom osoba koje rade s hranom, uzimanjem uzoraka hrane, vode za ljudsku potrošnju i otisaka za ocjenu mikrobiološke čistoće postiže se proaktivni pristup u nadzoru nad bolestima koje se prenose hranom.

Kroz modele procjene rizika uz sagledavanje svih zdravstvenih rizika detektovali smo i propisali mjere za uklanjanje ili smanjenje rizika na najmanju moguću mjeru.

Svi uposlenici su položili uspješno ispit iz oblasti sigurnog poslovanja sa hranom i dobili su certifikate.