Sigurno poslovanje sa hranom kao imperativ razvoja Bosne i Hercegovine

Facebook
Twitter
Email

Saopćenje za javnost Sarajevo, 21. maj 2022. g.

Sarajevo je bilo domaćin održavanja seminara „Sigurno poslovanje s hranom“ u organizaciji „Economic Advisor-a“ gdje su učešće uzeli direktori poslovnih subjekata te stručnjaci iz oblasti upravljanja kontrolom hrane. Generalni menadžer Economic Advisor-a Amar Ibrulj, istakao je kao je cilj seminara ukazati na važnost pravilnog upravljanja sigurnim poslovanjem s hranom. U okviru programskog dijela mr. Jasmina Hrnjica Bajramović ispred Komore sanitarnih inžinjera Federacije BiH održala je predavanje na temu „Sanitarne mjere za sigurno poslovanje sa hranom“. „Tema se bazira na sanitarnim principima odnosno koje su to sanitarne mjere kako da dođemo do sigurnog proizvoda koji je zdravstveno ispravan kroz njegovu pripremu. To je nešto o čemu bismo mogli dugo govoriti jer nikad nije na odmet priča o higijeni. Higijena je onsov sigurnog poslovanja kada je hrana u pitanju“, kazala je Hrnjica Bajramović.
Direktor firme Milkprocessing d.o.o.mr. Jasmin Avdić održao je predavanje na temu „Uticaj mikroorganizama na proizvodne procese u poslovanju sa hranom, rana detekcija i kontrola higijene uz Neogen uređaje“. „Moja tema je najviše bila fokusirana na vrste mikroorganizama koji su prisutni u hrani i njihovo štetno djelovanje na procese u proizvodnji kao i na same potrošače. Poruka svim potrošačima i proizvođačima hrane jeste da moraju voditi sve mikrobiološke postupke odnosno analize koje su propisane zakonom čak i više od toga kako bi bili sigurni u poslovanju sa hranom i imali kvalitetan i siguran proizvod na tržištu“, kazao je Avdić.
Glavni veterinarski inspektor pri Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove mr. Selmir Velić održao je predavanje „Službene kontrole – veterinarsko zdravstveni preduslovi za sigurno poslovanje sa hranom“. „Sigurnost hrane kao što i sama riječ kaže je fakt usmjeren na pravo potrošača kroz dva segmenta. Jedno je interes potrošača i njegovo zdravlje kao osnovno životno pravo. Edukativne skupove ovog tipa svakako trebaju da upoznaju subjekte u poslovanju s hranom kako to doći do zdravstveno ispravne i sigurne hrane pod uslovima pravilne upotrebe“, pojasnio je Velić.
Šef odjela za edukaciju Agencije za certificiranje halal kvaliteta BiH mr. Valdet Peštalić na seminaru je govorio o halal certifikaciji kao jednim od uslova sigurnog poslovanja s hranom. „Naš cilj jeste da krajnjim potrošačima možemo ponuditi halal siguran i dodatno provjeren proizvod. Halal je postao sinonim za zdravu sigurno dodatno provjerenu hranu zato što ne dozvoljava GMO, kloniranje, prekomjernu upotrebu aditiva, prekomjernu upotrebu herbicida i pesticida i drugih zaštitnih sredstava. Halal je ono što je prirodno i korisno za onoga ko konzumira“, istakao je Peštalić.
Na seminaru je ispred kompanije Multilab d.o.o. Selma Kunić održala predavanje „Deklaracija, posljednji korak u procesu sigurnosti hrane“. Uposlenica Komore sanitarnih inžinjera FBiH Albina Čelik održala je predavanje „Kontrola inspektora za hranu kao jedna od garancija sigurnog poslovanja s hranom“. Mr. Amina Ališić iz Teh d.o.o. govorila je o novoj eri zaštite od mikroorganizama za sigurno poslovanje s hranom. Direktor firme DQSBH-Bhcert d.o.o. govorio je o implementaciji sistema upravljanja u proizvodnji hrane. Direktor kompanije Proving d.o.o. Amir Krečo, govorio je o procjeni ugroženosti radnog mjesta izrade elaborata za objekte koji posluju sa hranom. Za kraj, održano je i predavanje magistrice uprave – upravljanje projektima EU Selme Velić o bespovratnim grantovima za unapređenje poslovanja.

Kontakt
Služba za odnose s javnošću
Economic Advisor
Bolnička 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Mob.: +387 61 10 44 77
E-mail: economicadvisorbih@gmail.com