Održan seminar “Globalna inicijativa za upravljanje procesima sigurnosti hrane“

Facebook
Twitter
Email

U Sarajevu je danas održan seminar “Globalna inicijativa za upravljanje procesima sigurnosti hrane“ u organizaciji „Economic Advisor-a“, stručnog partnera menadžmenta svih privrednih subjekata.

Učešće u seminaru imali su direktori i predstavnici poslovnih subjekata te eminentni stručnjaci iz oblasti upravljanja procesima kontrole, sigurnosti, kvalitete i porijekla hrane.

Generalni menadžer Economic Advisor-a Amar Ibrulj, istakao je kao je cilj ovakvih seminara ukazati na važnost pravilnog upravljanja procesima sigurnosti hrane.

Edukativne skupove ovog tipa svakako trebaju da upoznaju subjekte u poslovanju s hranom kako to doći do zdravstveno ispravne i sigurne hrane pod uslovima pravilne upotrebe i da istaknu važnost zdrave ishrane.

Selmir Velić, glavni veterinarski inspektor Kantona Sarajevo govorio je o opasnosti u hrani životinjskog porijekla. O zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica prilikom uvoza u BiH govorio je dipl.san.ing. Jasmin Parla, Federalni sanitarni inspektor, zatim o ulozi inspekcijskog nadzora kod sigurnosnog poslovanja sa hranom govorila je i mr.sci. Jasmina Hrnjica-Bajramović. Ko su sve bili govornici na današnjem seminaru pročitajte u agendi.

Ljudi s pravom očekuju da je hrana zdravstveno sigurna i pogodna za konzumiranje. Bolesti izazvane konzumacijom kontaminirane hrane su u najboljem slučaju neprijatne, a u najgorem, mogu biti fatalne. Postoje i druge, ne tako jednoznačne posljedice izazvane kontaminiranom hranom, jer se mogu nanijeti ogromne štete proizvodnji, trgovini, ugostiteljstvu, turizmu i dovesti do značajnog pada zarade, nezaposlenosti i sudskih sporova. Subjekti u poslovanju s hranom imaju niz procesa koje moraju da ispoštuju, a najvažnija je odgovornost, sigurnost, transparentnost, prevencija, hitnost, kao i ssaradnja s nadležnim tijelom u poduzimanju mjera u svrhu smanjivanja rizika.

Economic Advisor je uspješno realizovao i ovaj seminar čiji je cilj bio razmijeniti znanja i iskustva i implementirati ih u poslovanje.