Održan kongres u Sarajevu za sve zdravstvene radnike i pravnike u zdravstvenim ustanovama

Facebook
Twitter
Email

U Sarajevu je 8. jula u hotelu Hills u organizaciji Economic Advisor BiH održan kongres za sve zdravstvene radnike i pravnike u zdravstvenim ustanovama.

Tema kongresa je bila “Efikasna uspostava medicinskih procedura i interna kontrola radnih procesa” čiji je cilj bio istraživanje i razmatranje najboljih praksi i strategija za postizanje veće efikasnosti u uspostavljanju medicinskih procedura.

Na ovom kongresu okupili su se stručnjaci iz različitih oblasti medicine, uključujući ljekare, medicinsko osoblje, istraživače, pravnike i administratore zdravstvenih ustanova.

„Kongres na temu: “Efikasnost uspostava medicinskih procedura u zdravstvu i interna kontrola radnih procesa za zdravstvene radnike”, u zdravstvu imaju za cilj zaštitu pacijenata i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Ispravno vođenje medicinski procedura pomaže u održavanju visokih standarda u zdravstvenim ustanovama i sprečavanju potencijalnih rizika po pacijente i same uposlenike”, riječi su generalnog menadžera Economic Advisor-a gospodina Amara Ibrulja.

Na kongresu je istaknuta važnost unapređenja efikasnosti zdravstvenog sistema putem restrukturiranja i jačanja primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj porodične medicine i jačanje procesa donošenja politika putem razvoja i implementacije sistema monitoringa i ocjenjivanje učinka zdravstvenog sektora, kao i unapređenje kapaciteta za upravljanje zdravstvenim sektorom.

O zakonskoj verifikaciji medicinskih uređaja s funkcijom mjerenja govorila je Lejla Gurbeta-Pokvić, direktor Verlab instituta, o temi kriterija EU za medicinsku opremu u laboratoriji govorio je dipl.ing. Predrag Kvolik, Pozitivni pomak, Osijek EU.

Okupljenima na kongresu obratili su se i prim. mr. med. sc. dr. Sabina Bećirović, specijalista medicine rada, mr. mikrobiologije Jasmin Avdić, zatim Amar Žilić, federalni sanitarni inspektor, Dino Ćemić, glavni kantonalni inspektor za sanitarne, zdravstvene i farmaceutske poslove i hranu USK, Jasmina Hrnjica-Bajramović, Kantonalni zdravstveni inspektor kao i Salko Kovač, direktor Kopak d.o.o.

Fotoreporter Bosnainfo zabilježio je kadrove sa ovog kongresa koje možete pogledati u našoj geleriji fotografija.