Edukacija Eurofarm-Centar: Timski rad kao garant sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga

Facebook
Twitter
Email

Dana 07.05.2022.u Hotelu Radon Plaza u Sarajevu organizovana je edukacija za uposlenike Eurofarm-Centar poliklinika na temu:” Timski rad kao garant sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga”.

Cilj ove edukacije je naučiti zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike o osnovnim sanitarno-higijenskim principima koji su preduslov zdravog ambijenta, te ukazati na vrstu, sadržaj i način vođenja zakonski propisanih evidencija u oblasti zdravstva, kao i način, sadržaj i vrstu vođenja obavezne medicinske dokumentacije kako pisane tako i elektronske.

Ovo je još jedan dokaz da Menadzment Eurofarm-Centar poliklinika ulaže sredstva u svoje uposlenike u cilju pružanja što bolje zdravstvene usluge za svoje korisnike.